2024 İOKBS sonuç tarihi: Bursluluk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? – Son Dakika Eğitim Haberleri

2024 Bursluluk Sinavi ne zaman IOKBS sinav giris yerleri ne

2024 İOKBS sonuç tarihi: Bursluluk Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? – Son Dakika Eğitim Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı yapıldı. Sınav sonuçları, Mayıs ayı içinde ilan edilecek ve burs almaya hak kazanan öğrenciler açıklanacak. İşte, 2024 İOKBS sonuç tarihi…

İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 17 Mayıs’ta “www.meb.gov.tr” adresinde ilan edilecek.

SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacak.

a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.